Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
Каталог

Формуляр за отказ от стока

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


До _______________________________________

 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………


Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….


Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………


Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


Дата: ……………………………………………